Financial Suite® Software: Top 10 Finance oplossingen op Office365

Documentenbeheer en procesbeheer

Alle applicaties kunnen naar keuze via SharePoint Online via Hubs en/of aparte sites aan gebruikers worden aangeboden. ook bieden wij de mogelijkheid om de applicaties ook via Microsoft Teams aan gebruikers aan te bieden. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.

Wij hebben de volgende oplossingen op Office 365:

  1. Fast Close Manager – process
  2. Fast Close Manager – documentenbeheer
  3. Contract Manager
  4. Company Manager
  5. QA Manager
  6. People manager
  7. DC Manager
  8. Project Manager

Alle inclusief standard governance oplossing en quideline sites.

Wil je meer weten?

Naam van jouw organisatie

Onderwerp

SharePoint Hubs en Microsoft teams

SharePoint HUBS

Financial Suite® kan uitstekend werken met Hubs en Microsoft Teams

Hubs is de verzameling van gelijksoortige indiviudele SharePoint sites. Zo kan je bijvoorbeeld een Hub voor Groepsrapportage, een Hub voor HR en een HUB voor Legal hebben.De mogelijkheden zijn oneindig. De sites zijn onderling eenvoudig van de ene Hub naar de andere GHUB te verplaatsen. De onderliggende sites van de Hub nemen automatisch de stijl van de Hub aan zodat deze sites eenvoudig te herkennen zijn. Op de afbeelding zie je hoe een Aantal hubs ook weer met elkaar verbonden zijn.

Microsoft Teams

“Ik hoef geen applicaties te openen om mijn werk te kunnen doen!! Ik kan nog direct met mijn teamleden communiceren ook!”

Je kunt er ook voor kiezen om je gebruilkers niet “lastig te vallen met SharePoint”. Dan kan je ervoor kiezen om de functonaliteit aan te bieden via Microsoft Teams. Hiernaast zie je een voorbeeld van een Microsoft Teams omgeving voor een organisatie met de toegang tot de teams waaraan jij deelneemt.

Fast Close oplossing op Office 365

Fast Close - Proces van snel afsluiten en rapporteren

Hoe realiseer ik Fast Close?

Bovenstaande oplossingen helpen jou om je afsluitingsproces volledig in de grip te houden. Balansdossiers gebruiken, voortgang bewaken, audit trails en delen met je accountant etc. zijn opeens heel eenvoudig.

Meer weten?

Fast Close Manager - Procesbeheer

Hoe kan mijn team efficiënt aan de afluiting werken?

Iedere maand tijdig rapporteren en voor de deadline, hoe doe je dat? Hoe volg ik de voortgang van het afsluitproces? Dat kan je doen met de checklists van Financial Suite, iedere taak heeft deze essentiële kenmerken: Omschrijving, verantwoordelijke, doorlooptijd, risico en meer. Vanzelfsprekend zijn de metadata en audit trail .

Gebruikers: organisaties met meerdere mensen op de Financiële Afdeling(en)

Fast Close Manager -Documentenbeheer

Hoe vind ik eenvoudig documenten in mijn balansdossiers?

Documenten beheren is nu eenvoudiger door gebruik te maken van metadata en SharePoint. Zeker kan je bij de 12 maandafsluitingen goed gebruik maken van het feit dat het 12 terugkerende projecten zijn. Balansdossiers zijn nu eenvoudig te vullen en te raadplegen. Hierdoor zijn specificaties, verloopstaten en verklaringen op eenvoudig te delen met je accountant . Dat doe je met Financial Suite® &, Office 365. Metadata, audit trail & Teams ondersteunen je daarin.

Gebruikers: organisaties met meerdere mensen op de Financiële Afdeling(en)

Oplossingen voor maand- en jaarafsluiting

Juridische oplossingen op Office 365

Contract Manager - Contractmanagement

Hoe beheer ik contracten?

Zie de financiële verplichtingen van contracten in één oogopslag. Deze contractbeheer oplossing is vergelijkbaar met het permanent dossier van accountants en biedt ook contract life cycle management.

Er zijn 3 oplossingen: Algemene contracten beheren, HR contracten beheren, incassocontracten bewaken.

Gebruikers: organisaties met meerdere contracten die overzicht van hun verplichtingen wensen en tijdig gewaarschuwd willen worden over aflopende contracten.

Company Manager- Bedrijfsgegevens beheren

Hoe houd ik grip op alle gegevens van al mijn organisaties?

Notulen, deponeringen, jaarverslagen, statuten enz.en alle relaties tussen holding, deelnemingen aandeelhouders, bestuurders, adviseurs kunnen worden opgeslagen en weergegeven.

Gebruikers: organisaties met meerdere deelnemingen, die gestructureerd willen werken en deze documenten willen vinden.

Overige oplossingen op Office 365 voor andere afdelingen

DC Manager - Incassobeheer

Hoe houd ik grip op uit handen gegeven vorderingen?

Je kent het wel, je hebt facturen die (ver) over de betaaldatum zijn. Er komt een moment dat je besluit de vordering uit handen te geven. Aan wie doe je dat, wanneer doe je dat, hoe lang is de vordering uit handen gegeven, wat is de eerstvolgende aktie, zijn er deelbetalingen etc.? Dat zijn allemaal vragen die met deze oplossing worden beantwoord.

Meer weten?

People manager - Personeelsgegevens beheren (contracten & contacten)

Hoe contacteer ik mijn medewerkers, wanneer lopen contracten af, wat zijn mijn verwachtte personeelskosten?

In deze oplossing kan je alle contracten van personeel bijhouden en volgen als een stamregister. Aktiedata zijn aanwezig en tal van andere opties. Dit is geen salarispakket!

Meer weten?

QA Manager - Kwaliteitsmanagement & D.A.M.

Hoe deel ik procedures & processen?

Voor het onderhouden en publiceren van procedures, werkinstucties e.d. in het kader van kwaliteitsmanagement zoals ISO etc. gebruik je deze oplossing. Deze oplossing is ook geschikt voor het digitale accounting manual (D.A.M.). Alles op één plek in de Cloud, dus overal en altijd voor iedereen beschikbaar.

Project Manager - Projectbeheer voor eenmalige projecten

Hoe realiseer ik een project?

Als je in Finance een project moet beheren is de eerste reflex om uren te registreren. Dat is niet echt nodig voor een succesvol project. Dat kan als je op de output stuurt en niet op de kosten van het project

Meer weten?

Governance

Financial Suite® Admin Manager

“Makkelijk, alles bij elkaar voor het beheren van deze oplossingen!”

In admin manager worden alle zaken zoals user guidelines, admin guidelines en Governance bij elkaar gebracht. Geef je gebruikers toegang tot de userguidelines en heb zelf toegang tot de admin guidelines. Naadloos, veilig en eenvoudig samenwerken is de gedachte hierachter.

Admin Manager - Hoe werkt een oplossing?

Hoe informeer ik mijn gebruikers?

Informatie moet snel en eenvoudig beschikbaar zijn voor gebruikers. Weet je even niet meer hoe iets werkt, ga dan naar de user guidelines en kies jouw onderwerp. Alles direct onder handbereik.

Admin Manager - Wat zijn de beheersopties?

Welke terugkerende taken zijn er voor de beheerder?

Ook voor de applicatiebeheerders moet de informatie snel en eenvoudig beschikbaar zijn. Hier vindt de beheerder welke taken preiodiek uitgevoerd moeten worden

Admin Manager - Hoe is de governance geregeld?

Hoe beheer ik de gebruikersrechten?

Voor alle Financial Suite® Solutions is de bijbehorende Admin Manager beschikbaar. Daarin worden/zijn de standaard rechten vastgelegd en zijn alle rechten duidelijk voor de beheerder.

Voordelen

Gemaakt door experts, dus brengt jouw organisatie op een hoger plan

Productiviteitsverhoging door optimale samenwerking

Door het gebruik van Office365, Financial Suite, SharePoint en Teams kan je veel efficiënter werken

Door deze toe te passen kun je veel kosten besparen

Snelle installatie

Kan deel uitmaken van jouw eigen Office365 intranet

Snel te doorgronden

Eenvoudig aan te passen

Handleiding inbegrepen

Uitstekende beveiliging in Office365

Wat zijn de kosten?

Minimale jaarlijkse besparing
Aantal continenten
Installatie in seconden
Operationeel in seconden

Governance

Admin Manager - Hoe werkt een oplossing?

In admin manager worden alle zaken zoals user guidelines, admin guidelines en Governance bij elkaar gebracht. Geef je gebruikers toegang tot de userguidelines en heb zelf toegang tot de admin guidelines. Naadloos, veilig en eenvoudig samenwerken is de gedachte hierachter.

“Makkelijk, alles bij elkaar voor het beheren van deze oplossingen!”

Hoe informeer ik mijn gebruikers?

Informatie moet snel en eenvoudig beschikbaar zijn voor gebruikers. Weet je even niet meer hoe iets werkt, ga dan naar de user guidelines en kies jouw onderwerp. Alles direct onder handbereik.

Admin Manager - Wat zijn de beheersopties?

Ook voor de applicatiebeheerders moet de informatie snel en eenvoudig beschikbaar zijn. Hier vindt de beheerder welke taken preiodiek uitgevoerd moeten worden

Welke terugkerende taken zijn er voor de beheerder?

This post is also available in: Engels